preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Primorski Dolac"

Login
Vremenska prognoza
Gdje smo...

Djeca na Internetu

Pitaj ne skitaj

CISOK

Raspored informacija

Brojač posjeta
Ispis statistike od 7. 5. 2018.

Ukupno: 28253
Ovaj mjesec: 139
Novosti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Poziv na testiranje
Autor: Mario Šego, 12. 3. 2020.

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA/KINJA ZA RADNO MJESTO UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA

Kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravodobne i potpune prijave na  natječaj te ispunjavaju formalne uvjete natječaja, objavljenog 20.2.2020. godine  na web stranicama i oglasnim pločama  Osnovne škole Primorski Dolac http://www.os-primorski-dolac.skole.hr/ i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za zapošljavanje na radnom  mjestu učitelja/ice engleskog jezika na određeno puno radno vrijeme.

 

Redni broj

Inicijali imena i prezimena kandidata

1.

A. B.

2.

A. M.

 

pozivaju se  na testiranje koje će se održati u  Osnovnoj školi Primorski Dolac, na adresi Vržine 185, 21227 Primorski Dolac. Testiranje će se održati u učionici informatike dana

 

 18. 3. 2020. (srijeda) s početkom u 11.30 sati

- 11.30 sati - Dolazak i utvrđivanje popisa kandidata/kinja

- 11.45 sati - Pisana provjera

- 13.00 sati - Intervju

Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.


REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA PRIMORSKI DOLAC

Vržine 185, 21227 Primorski Dolac

Tel: 021/899 - 129

Fax: 021/899 - 129

Mob: 095/4654444

e-mail: ured@os-primorski-dolac.skole.hr

KLASA:053-01/20-01/10
URBROJ: 2134/02-20-01
Primorski Dolac, 12.3.2020.

 

Na temelju  Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u OŠ Primorski Dolac (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj u OŠ Primorski Dolac, a vezano uz raspisani natječaj   za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice Engleskog jezika   na određeno  puno radno vrijeme,  u skladu s Odlukom  o imenovanju  posebnog Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), Povjerenstvo upućuje

 

POZIV NA TESTIRANJE

 

Kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravodobne i potpune prijave na  natječaj te ispunjavaju formalne uvjete natječaja, objavljenog 20.2.2020. godine  na web stranicama i oglasnim pločama  Osnovne škole Primorski Dolac http://www.os-primorski-dolac.skole.hr/  i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za zapošljavanje na radnom  mjestu učitelja/ice Engleskog jezika na određeno puno radno vrijeme:

 

Redni broj

Inicijali imena i prezimena kandidata

1.

A. B.

2.

A. M.

 

pozivaju se  na testiranje koje će se održati u  Osnovnoj školi Primorski Dolac  na adresi: Vržine 185, 21227 Primorski Dolac u učionici informatike dana

 

18. 3. 2020. (ponedjeljak) s početkom u 11.30 sati

 

- 11:30 sati - Dolazak i utvrđivanje popisa kandidata/kinja

- 11:45 sati - Pisana provjera

- 13:00 sati – Intervju

 

Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Pravila testiranja

 

Sukladno odredbama Pravilnika provesti će se provjera znanja i sposobnosti kandidata.

Provjera se sastoji od dva dijela, pisane provjere kandidata (testiranje) i razgovora (intervjua) kandidata s Povjerenstvom. 

Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem.

Kandidat koji ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidat je dužan ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije testiranja.

Kandidat/kinja koji/koja ne dokaže identitet, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele pravodobnu i potpunu prijavu kao i osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem neće moći pristupiti testiranju.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata Povjerenstvo će uručiti test.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime na označenom mjestu u testu.

 

Test se piše isključivo kemijskom olovkom, a sadrži:

 

-  dvanaest (12 ) pitanja iz područja provjere koji su navedeni na WEB stranici škole.

 

Predviđeno vrijeme testiranja je 45 minuta.

Za vrijeme provedbe testiranja nije dopušteno:

-koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama;

-koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

-napuštati prostoriju u kojoj se provodi testiranje bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;

-razgovarati s ostalim prisutnim osobama niti na drugi način narušavati koncentraciju.

Ukoliko se prekrše navedena pravila kandidat/kinja će biti udaljen/a s provedbe testiranja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće vrjednovati.

Sadržaj i način testiranja, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavljeni su  na web strani Škole http://www.os-primorski-dolac.skole.hr/

 

U drugu fazu testiranja (razgovor, intervju) upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja a istom se utvrđuju sposobnosti, vještine, interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u Školi.

 

Smatra se da je kandidat zadovoljio na pismenom testiranju, ako je  pismeni dio testiranja  (12 pitanja ) riješen sa najmanje 50 % bodova. Svako pitanje se boduje u rasponu od  1-5 bodova.

Intervju se boduje u rasponu od 1-10 bodova.

Kandidat koji ne zadovolji na provedenom pisanom testiranju, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.

Odluku o kandidatu za kojeg se traži prethodna suglasnost školskog odbora donosi ravnatelj Škole na temelju rang - liste kandidata.

Izabrani/izabrana kandidat/kandidatkinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije zaključivanja ugovora o radu, dostavi izvornike dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz  natječaja. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici OŠ Primorski Dolac i poslani  poštom na adresu kandidata.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima

 

Pitanja kojima se testiraju posebna znanja, sposobnosti i vještine bitne za obavljanje poslova radnog mjesta temelje se na sljedećim izvorima:

 

Područja provjere na natječaju za učitelja/icu engleskog jezika:

Pisanom provjerom kandidata za učitelja/icu mogu se provjeravati područja:
- poznavanje metodike i didaktike,
- poznavanje i korištenje suvremenih oblika rada u nastavi,
- poznavanje i korištenje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala u nastavi
- poznavanje razredničkih poslova,
- poznavanje pedagoške dokumentacije,
- poznavanje općih propisa iz područja školstva i općih akata Škole.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje na natječaju za engleski jezik:

1. Odluka o donošenju  kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za osnovne škole i gimnazije u RH ( NN 7./2019.)

2. Metodički priručnik nastavnog predmeta Engleski jezik
3. Sadržaji Loomena za predmet Engleski jezik za osnovne škole
4. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
5. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
6. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
7. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
8. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

 

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju