preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Primorski Dolac"

Login
Vremenska prognoza
Gdje smo...

Djeca na Internetu

Pitaj ne skitaj

CISOK

Raspored informacija

Brojač posjeta
Ispis statistike od 7. 5. 2018.

Ukupno: 28254
Ovaj mjesec: 140
Projekti

PROJEKTI

 PROJEKT PROTIV BOLESTI OVISNOSTI

 

NAZIV AKTIVNOSTI:

ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM:

PROJEKT PROTIV BOLESTI OVISNOSTI

RAZRED:

7. i 8. r.

NOSITELJI AKTIVNOSTI:

Psihologinja, učitelj biologije/kemije, vjeroučitelj, liječnik, razrednici

CILJEVI  AKTIVNOSTI

Upoznati roditelje s problematikom ovisnosti

Upoznati roditelje s utjecajem njihova odgoja na razvoj ovisnosti te poticati odgovorno roditeljstvo

Upoznati  učenike sa što većim brojem informacija o psihičkim i fizičkim štetnostima i posljedicama  konzumacije droga

Smanjiti interes za uzimanje ovisničkih sredstava

Pomoći im u stvaranju pozitivne slike o sebi i izgradnji pozitivnih stilova življenja

Očuvanje psihičkog i fizičkog zdravlja učenika

Očuvanje obitelji

NAMJENA AKTIVNOSTI

7. i 8. r.

NAČIN REALIZACIJE

Radionice i predavanja za učenike

Radionice i predavanja za roditelje

Teme u redovnoj nastavi u sklopu satova biologije, kemije i vjeronauka

Posjet komuni «Cenacolo»

VRIJEME REALIZACIJE

Tijekom školske godine

TROŠKOVNIK

Troškovi za plakate, kopiranje anketa i nabavku drugog radnog materijala

 Troškovi putovanja za posjet komuni

NAČIN VREDNOVANJA

Provedba anketa prije i poslije realizacije programa

Smanjen  broj konzumacije ovisničkih sredstava

KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA

Kao pomoć u daljnjem odgojno-obrazovnom radu

 

MEĐUNARODNI DAN DJECE

 NAZIV AKTIVNOSTI

PROJEKT-MEĐUNARODNI DAN DJECE
RAZRED
Svi razredi
NOSITELJI AKTIVNOSTI
psiholog, knjižničar, razrednici, učitelji,
Vijeće učenika
CILJEVI AKTIVNOSTI
Raditi na osvješćivanju važnosti Konvencije o pravima djeteta
Osigurati svakom djetetu zaštitu, jednakost, zdravlje, obrazovanje i osjećaj sigurnosti u školi
Upoznati učenike sa svim problemima i uvjetima života u kojima žive djeca diljem svijeta
Razviti kod učenika osjećaj empatije za probleme djece te ukazati na važnost zajedničkog djelovanja u suzbijanju nekih od tih problema
Razviti osjećaj zahvalnosti za vlastiti život i sigurnost toplog doma u kojima žive većina naše djece
Naučiti učenike prepoznavati i kako reagirati u situacijama ugroženosti djece
Naučiti ih konkretno djelovati
 
NAMJENA AKTIVNOSTI
 
            Svi razredi
NAČIN REALIZACIJE
Izrada plakata
Predavanja i prezentacije na satovima razednika
Predstavljanje udruge „Zdenac“ i njihovog misionarskog djelovanja (prikaz filma i njihovog konkretnog iskustva)
Humanitarna akcija - sudjelovanje škole u financiranju obrazovanja djeteta simboličnim prihodima (tzv. „Kumstvo“)
 VRIJEME REALIZACIJE 

            Mjesec  listopad

 TROŠKOVNIK

             Troškovi za plakate i nabavku radnog materijala

NAČIN VREDNOVANJA

Grupnim i individualnim razgovorima

Pružanjem konkretne pomoći

KORIŠTENJE REZULATA VREDNOVANJA

            Smjernice za daljnji odgojno-obrazovni rad

 

 PROJEKT STOP NASILJU

 

NAZIV AKTIVNOSTI:

ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM:

PROJEKT-STOP NASILJU

RAZRED:

Svi razredi

NOSITELJI AKTIVNOSTI:

Psihologinja, učiteljice, razrednici

CILJEVI  AKTIVNOSTI

Prevencija nasilničkog ponašanja

Osvješćivanje učenika o štetnim učincima nasilnog ponašanja

Osigurati svakom djetetu zaštitu, jednakost, zdravlje, obrazovanje i osjećaj sigurnosti u školi

Raditi na tome da škola bude sigurno mjesto za njihov psihosocijalni razvoj

Naučiti ih kvalitetnim oblicima komunikacije kojima će poštivati tuđe i vlastite interese

Naučiti ih prihvatljivim oblicima rješavanja sukoba

Upoznati roditelje s njihovim ulogama u razvoju nasilnog ponašanja

Pomoći roditeljima da unutar svojih obitelji stvaraju ozračje za rast i razvoj psihosocijalno zdrave i stabilne djece

NAMJENA AKTIVNOSTI

Svi razredi

NAČIN REALIZACIJE

Edukacija za učitelje

Radionice i predavanja za učenike

Radionice i predavanja za roditelje

VRIJEME REALIZACIJE

Tijekom školske godine

TROŠKOVNIK

Troškovi za plakate, kopiranje anketa i nabavku drugog radnog materijala

NAČIN VREDNOVANJA

Anketni listići

Metoda opažanja

Veći broj uspješno riješenih sukoba na razini razreda i škole

Smanjen broj nasilnih ponašanja u školi

KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA

Smjernice za daljnji odgojno-obrazovni rad

 

 

 

 

 

 

 
preskoči na navigaciju